• Samorząd klas IV - VIII

    • SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 69

      

      

     W naszej szkole funkcjonuje i prężnie działa Samorząd Uczniowski.

     Jego członkowie to przewodniczący i zastępca przewodniczącego

     oraz członkowie z poszczególnych klas, którzy wybierani są drogą głosowań klasowych. Przewodniczący Samorządu Szkolnego wybierani są w ogólnoszkolnych wyborach

     odbywających się zwykle na przełomie września i października.

     Wybory poprzedza zwykle bardzo burzliwa kampania wyborcza,

     opracowywana i przeprowadzona przez sztaby wyborcze kandydatów.

      

     Opiekun Samorządu ze strony kadry nauczycielskiej obierany jest także demokratycznie,

     drogą niejawnego głosowania, podczas walnego zgromadzenia członków samorządu.

     Wydarzenie to ma miejsce w pierwszej połowie października.

      

     Kadencja Samorządu trwa jeden rok, podobnie jak kadencja jego opiekuna.

      

     Samorząd ma do swojej dyspozycji tablicę, na której regularnie,

     kilkanaście razy w roku, zamieszczane są gazetki tematyczne

     przygotowywane przez uczniów pod czujnym okiem członków Samorządu.

      

     Nasz Samorząd angażuje się także w działalność charytatywną,

     zbiórki na rzecz ubogich i potrzebujących zwierząt.

     Chętnie podejmuje też działania w zakresie rozrywkowych imprez szkolnych,

     zawodów sportowych i akcji proekologicznych.

      

     Cykliczną akcją charytatywną naszego Samorządu, od 2009 roku poczynając,

     jest „Kawiarenka pod palmą” mająca na celu zbiórkę funduszów dla potrzebujących.

     Kawiarenka otwiera swoje podwoje raz w miesiącu,

     sprzedając pyszności własnej produkcji uczniów naszej szkoły.

     Pieniądze z tej akcji przekazywane są różnego rodzaju fundacjom

     i organizacjom pożytku publicznego.

      

      

      

     KADENCJA 2020/2021

      Przewodnicząca SU

     Zastępca

      

     Opiekun SU:

   • Logowanie