• Rekolekcje wielkopostne

     • Informujemy, że w dniach 2 – 4 marca 2020 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne.

      Zgodnie z § 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w 3-dniowych rekolekcjach wielkopostnych.

      Uczniowie ci będą wychodzić na spotkania rekolekcyjne do kościoła p. w. Św. A. Boboli wg następującego harmonogramu:

      poniedziałek i wtorek (2 i 3 marca 2020 r.)

      Klasy I – IV

      • wyjście do kościoła – godz. 8:00
      • spotkanie rekolekcyjne – godz. 8:30 – 9:45
      • powrót do szkoły – ok. godz. 10:15
      • od 4 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      Klasy V - VIII

      • od 1 godziny lekcyjnej – lekcje wg planu
      • wyjście do kościoła – godz. 9:30
      • spotkanie rekolekcyjne – godz. 10:00 – 11:15
      • powrót do szkoły – ok. godz. 11:45
      • od 5 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      środa (4 marca 2020 r.)

      Klasy I – IV

      • wyjście do kościoła - godz. 8:00
      • spotkanie rekolekcyjne - godz. 8:30 - 9:00
      • powrót do szkoły - ok. godz. 9:30
      • od 3 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      Klasy V – VIII

      • wyjście do kościoła - godz. 8:45
      • spotkanie rekolekcyjne - godz. 9:15 - 9:45
      • powrót do szkoły - ok. godz. 10:15
      • od 4 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły lub na czas spotkań rekolekcyjnych mogą pozostać w domu.

    • Logowanie