Nawigacja

Samorząd klas IV - VIII AKTUALNOŚCI (kl. IV - VI) Tablica samorządowa "Mały Samorząd" - samorząd klas I - III/rok szk. 2014/2015 Mały Samorząd 2015/2016 Mały Samorząd 2016/2017

Samorząd

Samorząd klas IV - VIII

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 69

 

 

W naszej szkole funkcjonuje i prężnie działa Samorząd Uczniowski.

Jego członkowie to przewodniczący i zastępca przewodniczącego

oraz członkowie z poszczególnych klas, którzy wybierani są drogą głosowań klasowych. Przewodniczący Samorządu Szkolnego wybierani są w ogólnoszkolnych wyborach

odbywających się zwykle na przełomie września i października.

Wybory poprzedza zwykle bardzo burzliwa kampania wyborcza,

opracowywana i przeprowadzona przez sztaby wyborcze kandydatów.

 

Opiekun Samorządu ze strony kadry nauczycielskiej obierany jest także demokratycznie,

drogą niejawnego głosowania, podczas walnego zgromadzenia członków samorządu.

Wydarzenie to ma miejsce w pierwszej połowie października.

 

Kadencja Samorządu trwa jeden rok, podobnie jak kadencja jego opiekuna.

 

Samorząd ma do swojej dyspozycji tablicę, na której regularnie,

kilkanaście razy w roku, zamieszczane są gazetki tematyczne

przygotowywane przez uczniów pod czujnym okiem członków Samorządu.

 

Nasz Samorząd angażuje się także w działalność charytatywną,

zbiórki na rzecz ubogich i potrzebujących zwierząt.

Chętnie podejmuje też działania w zakresie rozrywkowych imprez szkolnych,

zawodów sportowych i akcji proekologicznych.

 

Cykliczną akcją charytatywną naszego Samorządu, od 2009 roku poczynając,

jest „Kawiarenka pod palmą” mająca na celu zbiórkę funduszów dla potrzebujących.

Kawiarenka otwiera swoje podwoje raz w miesiącu,

sprzedając pyszności własnej produkcji uczniów naszej szkoły.

Pieniądze z tej akcji przekazywane są różnego rodzaju fundacjom

i organizacjom pożytku publicznego.

 

 

 

KADENCJA 2020/2021

 Przewodnicząca SU

Zastępca

 

Opiekun SU:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 69 w Warszawie
  ul.Wiktorska 73 02-582 Warszawa
  szkola69@neostrada.pl
 • (0-22) 844 33 03
  Numery wewnętrzne
  101 - sekretariat
  103 - kierownik gospodarczy
  105 - pokój nauczycielski
  106 - świetlica klasy 1a,1b,1c, 2a, s. 10
  107 - pedagog
  109 - świetlica klasy 2b, 2c, 3a, 3c, s. 44
  111 - pielęgniarka

Nasza Szkoła jest członkiem stowarzyszenia PRZYJAZNA SZKOŁA