• Nasza droga do imienia

    •   

        Za nami miesiące starań o nadanie szkole imienia zwieńczone sukcesem. Droga do tego wydarzenia była długa, ale też rozwijająca i ciekawa.

      

        Pomysł o patronie szkoły pojawił się kilka lat temu, jednak procedura z tym związana ruszyła w roku szkolnym 2017/2018. Wtedy właśnie cała społeczność szkolna zaczęła solidnie i ochoczo przeglądać życiorysy bardziej i mniej znanych postaci, które mogłyby zostać patronem naszej szkoły. Ustaliliśmy wstępnie, że dobrze byłoby, gdyby nasz przyszły patron był związany z Mokotowem, z Warszawą, by wyróżniał się czymś na tle innych, miał ciekawe życie, kierował się pożądanymi i akceptowanymi przez całą społeczność wartościami, choć wiadomo, że nikt nie jest dokonały. Nie było to zadanie łatwe- propozycji było bardzo dużo i trzeba było znaleźć sposób, który ograniczyłby liczbę kandydatów, by można było sprawnie przeprowadzić wybory.

      

        Ostatecznie ustaliliśmy, że każda klasa, Rada Rodziców oraz wszyscy pracownicy szkoły mają prawo zgłosić jednego kandydata. W rezultacie do pierwszej tury wyborów, która miała miejsce w styczniu 2018 roku, stanęło 11 kandydatów: Stefan Banach, Kazimierz Deyna, Czesława Janczarskiego, Stanisława Lema, Wojciecha Młynarskiego, Bolesława Mrówczyńskiego, Agnieszkę Osiecką, Marię Skłodowską-Curie, Danutę Szaflarską, ks. Jana Twardowskiego oraz Andrzeja Wajdę.

      

        Wybory poprzedzone były, jak to przy wyborach bywa, kampanią. Podczas kampanii wszyscy zgłaszający swojego kandydata przygotowywali prezentacje, plakaty, ulotki, celem jak najlepszego zapoznania się z potencjalnym patronem, jego życiorysem, dokonaniami.

      

        Kolejna tura odbyła się w marcu 2018 roku. Przeszło do niej 5 kandydatów z największą liczbą głosów, a byli nimi: Kazimierz Deyna, Stanisław Lem, Wojciech Młynarski, Maria Skłodowska-Curie oraz Danuta Szaflarska. W wyniku tej tury wyłoniliśmy dwoje kandydatów, którzy weszli do trzeciej, finałowej tury wyborów. Kandydatami tymi zostali: Stanisław Lem oraz Maria Skłodowska-Curie.

      

        Trzecia tura odbyła się w listopadzie 2018 roku i wzbudzała bardzo wiele emocji, gdyż to właśnie ona miała wyłonić naszego przyszło patrona szkoły. Po przeprowadzonych wyborach, komisja tradycyjnie w składzie złożonym z przedstawicieli uczniów, rodziców oraz pracowników, skrupulatnie i kilkakrotnie policzyła głosy. Wskazania wyborców były jednoznaczne- zwyciężyła Maria Skłodowska-Curie. To była nasza przyszła patronka, na której mogliśmy się teraz skupić, poświęcić jej dużo czasu i obdarzyć szczególną uwagą.

      

        Rozpoczęliśmy też wówczas procedurę administracyjną, która trwała dość długo. W tym czasie chcieliśmy jak najbardziej zaprzyjaźnić się z nasza patronką, uczestniczyliśmy w wielu konkursach, spotkaniach i wydarzeniach związanych z nią i dziedzinami nauki, jakim poświęciła swoje zawodowe życie. W spełnieniu wszystkich planów przeszkodziła nam niestety epidemia koronawirusa, jednak będziemy mieć jeszcze wiele czasu, by je zrealizować.

      

      Cały proces przygotowań do nadania imienia szkole był czasem owocnej współpracy dzieci, rodziców oraz pracowników szkoły. Kolejny raz udało nam się mówić jednym głosem i osiągnąć ciekawe efekty współpracy, a także niewątpliwie poszerzyć zasób swojej wiedzy i swoich umiejętności.

      

        Postanowieniem uchwały Rady m. st. Warszawy z dn. 27 sierpnia 2020 roku naszej szkole nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie.

      

   • Logowanie