• Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

    • 2 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -  najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

     Aby wziąć w nim udział należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie pod adresem https:// https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ w terminie od 2 do 9 września 2020 r.

     Następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 21 września 2020 r. (decyduje data wpływu).

     W załączeniu znajduje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu - Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja  w człowieka.

     Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania o przyznanie stypendium.

     W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (22) 59-79-410/413/423/430/449.

     Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.

     Regulamin_projektu_20_21..pdf

     Plakat_projektu_2020_2021..pdf

   • Logowanie