• SUPERPIERWSZAK 2021

    •  

     Superpierwszak_2021-pismo_przewodnie.doc

      

                             Warszawa, dn. 22.01.2021r. 

      

                                                    III Warszawski Konkurs dla klas pierwszych

      „SUPERPIERWSZAK 2021”

      Mamy zaszczyt zaprosić uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału

     w  III edycji konkursu „SUPERPIERWSZAK 2021” 

     1. Organizator : Szkoła Podstawowa nr 69 im. Marii Skłodowskiej – Curie

                                Warszawa ul. Wiktorska 73.

     2. Adresat: Uczniowie klas I warszawskich szkół podstawowych.

     3. INFORMACJE: Wszelkie informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo

          na stronie internetowej szkoły:  sp69waw.edupage.org w zakładce ORTOGRAFEK/SUPERPIERWSZAK

     Regulamin i harmonogram

     4. Cele konkursu

     ·       rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyłanianie talentów,

     ·    zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy z różnych  dziedzin,

     ·       doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,

     ·       stworzenie uczniom możliwości „sprawdzania się” w w rywalizacji z innymi,

     ·       promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.

      

      

     5. Forma konkursu

     I etap

              Etap szkolny odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora konkursu. Uczniowie otrzymają test zawierający zagadki, rebusy, zadania rysunkowe. Za poprawne wykonanie będą przyznawane punkty. Spośród wszystkich uczniów biorących udział do II etapu Szkolna Komisja Konkursowa wytypuje 3 uczniów (reprezentantów danej szkoły), którzy zdobyli największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby uczniów z tą samą liczbą punktów prosimy o przeprowadzenie wewnętrznej dogrywki.

     II etap

         Uczniowie zakwalifikowani do II etapu (międzyszkolnego) otrzymają test o podwyższonym stopniu trudności. Będzie on składał się z zagadek, rebusów i zadań rysunkowych. Na podstawie zdobytych punktów zostanie wyłoniony SUPERPIERWSZAK oraz laureaci I, II, III miejsca, a także uczniowie wyróżnieni w konkursie.

     6. Terminy kolejnych etapów  konkursu:

     ·       Prosimy o przesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do Szkoły Podstawowej nr 69 pocztą na adres ortosupp@onet.eu lub na numer fax (22) 844-33-03  do 29.01.2021 r.

     ·       Etap I ( szkolny) - 25.02.2021 r.szkoła macierzysta

     ·       Etap II ( międzyszkolny) - 29.03.2021 r. – szkoła macierzysta

     ·            Listę osób zakwalifikowanych do finału / II etapu / (max. 3 osoby) oraz  zgodę rodziców na publikację imienia i nazwiska dziecka wraz z wynikami konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 69. przesyłacie Państwo do dnia 05.03.2021 r. Prosimy o nieprzekraczanie liczby osób zgłoszonych do finału.

     ·         Informacje na temat I etapu konkursu oraz karta pracy dla uczniów będą przesłane na podany adres mailowy w dniu 23.02.2021 r.

     ·         Karta pracy dla uczniów oraz wszelkie informacje związane z przeprowadzeniem II etapu zostaną przesłane na podany przez Państwa adres mailowy w dniu 24.03.2021 r.

     ·              Informacja o wynikach II etapu zostanie udostępniona na stronie internetowej szkoły  sp69waw.edupage.org  w dniu 09.04.2021 r.

     ·            W przypadku braku zgłoszenia przez szkołę finalistów do II etapu organizatorzy nie udostępniają materiałów konkursowych.

     ·          O uroczystym zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród  szkoły zostaną poinformowane w późniejszym terminie.

         Nagrody i dyplomy nieodebrane w tym terminie będzie można odebrać

         z sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 69 do 25.06.2021 r.

      

     Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za zainteresowanie naszym konkursem. Wychowankom życzymy uzyskania jak najwyższych wyników.

   • Logowanie