• Rada Rodziców SP 69

    •  

     Szanowni Rodzice,

      

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz innymi pracownikami szkoły.

      

     Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one między innymi na nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, dyplomów, organizację uroczystości szkolnych takich jak Bal Karnawałowy, Piknik Rodzinny, itp.

     Każda otrzymana wpłata pozwala na realizacje przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego i w tym roku liczymy na rodzicielską hojność oraz zaangażowanie w szkolne życie naszych dzieci.

      

     Numer konta Rady Rodziców:

     Przy dokonywaniu wpłat na konto Rady Rodziców, w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

      

     Konto: 11124064101111001044022515

     Wszelkie informacje, pomysły i inicjatywy prosimy wysyłać na adres mailowy  Rady Rodziców:

      

     radarodzicow.sp69waw@wp.pl

      

     ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

      

     Prezydium Rady Rodziców SP 69 w roku 2020/ 2021

     przewodnicząca - Anna Skowronek 1A

     wiceprzewodniczący - Maciej Ulatowski 1B
     wiceprzewodnicząca - Maria Małachowska 2C, 4C
     wiceprzewodniczący - Piotr Czyrny 5D

     skarbnik - Renata Szatkiewicz 6C

     sekretarz - Magdalena Wroniszewska 4C, 6D
     sekretarz - Monika Bukat 4C, 7C

     komisja rewizyjna - Magdalena Chojnacka 1B, 6C
     komisja rewizyjna - Beata Kita-Sposób 3C, 6D

   • Logowanie