• KONKURS WPŁAT

    •  

     Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

      

     KONKURS_WPLAT_RR_III_2018.pdf

      

     NA KONTO RADY RODZICÓW PRZY SP69 W WARSZAWIE

      

      

     1. Konkurs wpłat na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie (02-582), ul. Wiktorska 73, trwa od 01 września 2016 r. (od godz. 0:00) do 31 marca 2017 r. (do godz. 24:00).

      

     2.   Wpłat można dokonywać:

     a)      przelewem na konto Rady Rodziców – 11 1240 6410 1111 0010 4402 2515  (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

      

     1. osobiście w pokoju nr 103;
     2. osobiście (gotówką) na terenie szkoły, w dniu zebrań rodziców, przedstawicielowi Rady Rodziców.

      

     1. W konkursie mogą brać udział wszystkie oddziały klasowe Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie (02-582), ul. Wiktorska 73;

      

     1. Trzy klasy, które w terminie konkursu, określonym w punkcie 1., wpłacą największą kwotę (w przeliczeniu na 1 ucznia) na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie (02-582), ul. Wiktorska 73, zajmując tym samym 1, 2 i 3 miejsce w konkursie, otrzymają zwrot odpowiednio: 20%, 15% lub 10%  wpłaconej kwoty do dowolnego wykorzystania w ramach swojego funduszu klasowego;

      

      

     1. W dniach 28 listopada 2016 r, 23 stycznia 2017 r, 18 marca 2017 r zostanie ogłoszona na plakacie w szkole i na stronie internetowej szkoły informacja o stanie wpłat w poszczególnych klasach;

      

     6.   Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną na plakacie w szkole i na stronie internetowej szkoły w dniu 11 kwietnia 2017 r., a zwrot pieniędzy dla zwycięskich klas nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2017 r.                      

      

      

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 69

     Ul. Wiktorska 76

     02-582 Warszawa

     -----------------------------------------------------------------------------

      

     Wplaty_RR_na_dzien___27-11-2016.pdf

      

     ---------------------------------------------------------------------------

   • Logowanie