• Stypendium szkolne/ Zasiłek szkolny

    • Stypendium szkolne
     Dla kogo?
     Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
       W jaki sposób się ubiegać?
     Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy,
     w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach).
     Wniosek do pobrania:
     ze strony: edukacja.warszawa.pl,
     w szkole
     w ośrodku pomocy społecznej
     lub poniżej.
       Czym jest stypendium szkolne?
     To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:
     1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
     2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
     3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających
     do korzystania z komunikacji miejskiej
     4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
     w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.
      
     Pamiętaj!
     Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej
     (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)
      
     Złóż wniosek do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej.
      
     Zasiłek szkolny
     Dla kogo?
     Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
     z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.
       W jaki sposób się ubiegać?
     Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy,
     w której mieszkasz.

     Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne.

     Wniosek do pobrania:

     ze strony: edukacja.warszawa.pl,
     w szkole
     w ośrodku pomocy społecznej
     lub poniżej.
      
     Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej.
      
     Wzory wniosków:

      

   • Logowanie