• Obiady MARZEC
     • Obiady MARZEC

     • Koszt obiadów w abonamencie za marzec 2021

      KLASY I-III    - obiady  23x 10,00 = 230 zł

      Nadal istnieje możliwość skorzystania z obiadów na wynos . Koszt obiadu 12zł.

      Koszt pojedynczego obiadu poza abonamentem wynosi 12 zł

       

      Więcej informacji: https://sp69waw.edupage.org/text5/

       

       

       

    • Konkurs Albus - harmonogram
     • Konkurs Albus - harmonogram

     • Informujemy, że w dniach 6 - 10 maja 2019r. w szkole odbędzie się konkurs Albus.

       

       

      6 maja 2019r. - język polski; 8 lekcja;sale 18,19

      7 maja 2019r. - matematyka; 8 lekcja;sale 17,18,19

      8 maja 2019r. - język angielski; 7 lekcja;sale 17,20,24

      9 maja 2019r. - historia; 8 lekcja; sala 27

      9 maja 2019r. - chemia; 8 lekcja; sala 28

      10 maja 2019r. - biologia,przyroda,geografia;8 lekcja;sale 27, 28

      Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

       

    • 2 maja 2019 r.
     • 2 maja 2019 r.

     • Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019

      2 maja 2019 r. /czwartek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Tego dnia nie będzie obiadów, a szkoła pełni dyżur opiekuńczy w godz. 7:30 - 13:30.

    • KARTA UCZNIA dla przyszłorocznych pierwszoklasistów
     • KARTA UCZNIA dla przyszłorocznych pierwszoklasistów

     • Zasady wydawania Kart Ucznia

      1. Karty będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego.
      2. Karty Ucznia będą wydawane w szkole.
      3. Rodzce proszeni są o wypełnienie wniosku.
      4. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka o wymiarach 3,5 x 4,5. Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem. Zdjęcia nie należy naklejać na wniosku.
      5. Wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem włożone do koszulki należy złożyć w sekretariacie szkoły do 24 maja 2019 r.
      6. Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powininen na wniosku napisać odręcznie adnotację "e-hologram". Wówczas posiadane uprawnienia do zniżek wynikających z programu zostaną przekodowane na nową kartę.
      7. Kartę Ucznia musi odebrać osobiście rodzic lub prawny opiekun dziecka.
      8. wzór wiosku do pobrania
    • Strajk pacowników oświaty
     • Strajk pacowników oświaty

     • Komunikat nr 11 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (godz. 16:00)

      Informuję, że w związku zawieszeniem strajku

      od poniedziałku - 29 kwietnia 2019 r.

      zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z planem pracy szkoły.

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

      Komunikat nr 10 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 r. (godz. 11:00)

      Informuję, że w związku z kontynuacją strajku i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

      w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć

      w dniach 25 - 30 kwietnia 2019 r. 

      W przypadku odstąpienia pracowników od strajku lub jeżeli  liczba niestrajkujących pracowników pozwoli na zapewnienie uczniom opieki na terenie szkoły, niezwłocznie Państwa o tym powiadomię za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

      Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w dzienniku elektronicznym (w ogłoszeniach lub wiadomościach).

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

      Komunikat nr 9 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019 r. (godz. 12:45)

      Informuję, że w dalszym ciągu trwa strajk pracowników. W związku z kontynuacją strajku i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

      w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć

      w dniu 24 kwietnia 2019 r.

      W przypadku odstąpienia pracowników od strajku lub jeżeli  liczba niestrajkujących pracowników pozwoli na zapewnienie uczniom opieki na terenie szkoły, niezwłocznie Państwa o tym powiadomię za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

      Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w dzienniku elektronicznym (w ogłoszeniach lub wiadomościach).

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

      Komunikat nr 8 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r. (godz. 10:00)

      Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 w w dniach 18 - 23  kwietnia 2019 r.  trwa wiosenna przerwa świąteczna. W tym czasie w szkole nie ma zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

      W dalszym ciągu trwa strajk pracowników. Decyzję dotyczącą ewentualnego zawieszenia zajęć od 24 kwietnia 2019 r. podejmę we wtorek - 23 kwietnia 2019 r. w zależności od liczby niestrajkujących nauczycieli.
       

      W przypadku odstąpienia pracowników od strajku, niezwłocznie Państwa o tym powiadomię za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

      Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w dzienniku elektronicznym (w ogłoszeniach lub wiadomościach).

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

       

      Komunikat nr 7 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. (godz. 14:00)

      Informuję, że w związku z kontynuacją strajku i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

      w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć

      w dniach 15 - 17  kwietnia 2019 r.

      Jednocześnie informuję, że egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z harmonogramem.

      W przypadku odstąpienia pracowników od strajku, niezwłocznie Państwa o tym powiadomię za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

      Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w dzienniku elektronicznym (w ogłoszeniach lub wiadomościach).

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

       

      Komunikat nr 6 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

      Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

      Z uczniami spotykamy się w dniach 15 - 17 kwietnia 2019 r. tj. w poniedziałek (język polski), wtorek (matematyka) i środę (język angielski), codziennie o godz. 8:30.

      Egzamin piszemy w następujących salach: 16 (klasa 8c), 17 (klasa 8b), 18 (klasa 8a) oraz 28 (uczniowie z wydłużonym czasem).

      Proszę o przypomnienie uczniom o legitymacji szkolnej oraz o niezbędnych przyborach - 2 czarne długopisy i linijka, a także o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

      Komunikat nr 5 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 r. (godz. 13:00)

      Informuję, że w związku z kontynuacją strajku i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

      w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć

      w dniach 10 - 12  kwietnia 2019 r.

      W przypadku odstąpienia pracowników od strajku, niezwłocznie Państwa o tym powiadomię za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

      Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w dzienniku elektronicznym (w ogłoszeniach lub wiadomościach).

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

      Komunikat nr 4 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (godz. 14:00)

      Informuję, że pracownicy Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie przystąpili do strajku pracowników oświaty.

      Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przebywają na terenie zakładu pracy, ale powstrzymują się od pracy, co w przypadku nauczycieli znaczy, że nie wykonują żadnych czynności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

      W związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć

      w dniu 9 kwietnia 2019 r.

      Decyzje dotyczące kolejnych dni strajku będę podejmować na bieżąco. Komunikaty będą ogłaszane każdego dnia ok. godz. 14:00.

      Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w dzienniku elektronicznym (w ogłoszeniach lub wiadomościach).

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

       

      Komunikat nr 3 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (godz. 8:45)

      Informuję, że w dniach strajku w szkole nie ma obiadów. Nie ma też konieczności indywidualnego ich odwoływania.

       

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

       

      Komunikat nr 2 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2019 r. (godz. 10:00)

      Informuję, że na stronach internetowych:

      http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

      http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

      znajdują się bieżące informacje dla rodziców na temat planowanego strajku nauczycieli. Między innymi: 

      1. Lista placówek, które przystąpiły do strajku i placówek, które nie przystąpiły do strajku
      2. Kontakt telefoniczny – informacja na temat strajku
      3. Bezpłatna oferta zajęć - wyszukiwarka
      4. Straż Miejska - bezpłatna oferta zajęć dla uczniów ze szkół, w których planowany jest strajk nauczycieli

      Zapraszamy do zapoznania się.

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

       

      Komunikat nr 1 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r. (godz. 16:00)

      Informuję, że pracownicy Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie przystępują do strajku pracowników oświaty, który rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. i potrwa do odwołania.

      Strajk polega na tym, że nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przebywają na terenie swojego zakładu pracy, ale powstrzymują się od pracy, co w przypadku nauczycieli znaczy, że nie wykonują żadnych czynności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

      W związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć w dniu 8 kwietnia 2019 r.

      Decyzje dotyczące kolejnych dni strajku będę podejmować na bieżąco od poniedziałku - 8 kwietnia 2019 r.

      Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w dzienniku elektronicznym (w ogłoszeniach lub wiadomościach).

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Informuję również, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy.  

      Stanowi tak  3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

      Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, szkole do którego uczęszcza dziecko pracownia).

      O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

      Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy  pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownika dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

      Okres nieusprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

      Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

      Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

      Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Wzory druków ZUS wraz z instrukcją dla rodziców do skorzystania z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem szkoły.

      Poniżej linki do czystych druków:

      Oświadczenie dla pracodawcy

      https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

       Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

      https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

       

    • Logowanie