• Przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody
     • Przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody

     • Informujemy, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej zostanie wstrzymana dostawa ciepła i ciepłej wody do szkoły. Przerwa w dostawie nastąpi w terminie

      od 19.12.2018 r. godz. 23:59 do 20.12.2018 r. godz. 23:59.

      Bardzo prosimy o zaopatrzenie dzieci w cieplejsze ubrania.

    • Zimowa przerwa świąteczna
     • Zimowa przerwa świąteczna

     • Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna trwa

      od 23 grudnia 2018 r. (niedziela) do 1 stycznia 2019 r. (wtorek)

      Do szkoły wracamy w środę 2 stycznia 2019 r.

         W dniach 27, 28 i 31 grudnia 2018 r.

      świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczy  w godz. 7:30 - 13:00.

      W te dni nie będzie obiadów.

       

      Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły życzymy

      dobrych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2019 Roku.

    • SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja
     • SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja

     • 13 grudnia 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niewzwykłym koncernie SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja z udziałem Tomasza Dolskiego w ramach projektu finansowanego z budżetu Urzędu Dzielnicy Mokotów.

      Ideą projektu „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja ” jest zaprezentowanie muzyki klasycznej w nowoczesnym / współczesnym wydaniu, która rozbudza ciekawość młodych słuchaczy i zachęca do odkrywania muzyki poważnej.

      SZCZEGÓŁOWY PROGRAM AUDYCJI
      „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja ”- (czas: 45 minut)
      1. Wstęp:
      - krótka historia skrzypiec (od powstania do zagrania)
      2. Prezentacja przykładów muzyki poważnej z różnych epok. Prezentacje utworów przeplatane barwnymi opowieściami zawierającymi :
      • informacje o epoce (stylistyka, rozwój, przedstawiciele, nurty)
      • opis kompozytorów prezentowanych dzieł (ciekawostki z ich życia, krótki opis)
      3. Dwie części prezentowanych kompozycji:
      - I część utworu: klasyczne wykonanie hitów muzyki poważnej
      - II część utworu: przetworzenie w nowoczesnej stylistyce, polegające na aranżacji elektronicznej( melodia prezentowana na skrzypcach będzie wzbogacona o improwizację jazzową).
      4. Mini wykład na temat improwizacji jazzowej, którą można wykorzystywać w przypadku eksperymentów z muzyką poważną (techniki, wykorzystywane skale, rytm, artykulacja).
      5. Prezentowana literatura:
      1. A. Vivaldi – Cztery Pory Roku – cz. „Lato” (Barok)
      2. W. A. Mozart – Requiem – cz. „Lacrimosa” (Klasycyzm)
      3. L. Van Beethoven – V Symfonia (Romantyzm)
      4. E. Grieg – Suita Peer Gynt – cz. „W Grocie Króla Gór” (Romantyzm)
      5. C. Saint Seans – Karnawał Zwierząt cz. „Akwarium”(Romantyzm)
      6. G. Verdi – Requiem cz. „Dies Irae” (Romantyzm)

    • Dzień otwarty
     • Dzień otwarty

     • Zapraszamy na dzień otwarty :

      • 11 grudnia 2018 r. od godz. 17:00 - klasy I - III
      • 12 grudnia 2018 r. od godz. 17:00 - klasy IV - VIII

      Listy nauczycieli dostępne są w recepcji szkoły. Prosimy o zapisywanie się na spotkania z nauczycielami.

       

      Zmiany:

      p.J.Urbańska - nauczyciel nieobecny

      p.M.Bortniczuk - nauczyciel nieobecny

      p.O.Jaroń - nauczyciel nieobecny

      p.A.Krajewska - dzien otwarty przeniesiony na 11 grudnia/wtorek/ od godz.17.00

      p.A.Galińska - dzien otwarty przeniesiony na 17 grudnia 2018r.

      p.A.Gawrysiuk -dzien otwarty przeniesiony na 14 grudnia 2018r.

      p.K.Oczkowska- dzien otwarty przeniesiony na 10 grudnia 2018r.

      p.A.Radzka-Karczewska -dzien otwarty przeniesiony na 19 grudnia 2018r.

     • ZIMA W MIEŚCIE 2019 - rekrutacja, harmonogram zapisów

     •  

      Zasady postępowania rekrutacyjnego

      do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019

      Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej             z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

      Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia                     25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

       

      1.      Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu „Zima w Mieście” 2019 organizowanego w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

      2.      Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz Feryjnych Placówek Edukacyjnych, a także
      w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz
      w elektronicznym systemie zgłoszeń.

      3.      Nazwy i dane kontaktowe FPE podaje koordynator dzielnicowy w uzgodnieniu
      z burmistrzem dzielnicy i dyrektorami szkół. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic oraz Feryjnych Placówek Edukacyjnych.

      4.      Kandydaci zapisują się na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowany jest Program „Zima
      w Mieście” 2019.

      5.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie - rejestrację
      w
      elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
      w terminie określonym harmonogramem.

      6.      Każdy kandydat może zarejestrować się tylko jeden raz używając numeru pesel lub jeżeli jest cudzoziemcem, używając numeru innego dokumentu. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata może skutkować brakiem możliwości przyjęcia do Programu „Zima
      w Mieście” 2019.

      7.      W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

      - uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej feryjną placówką edukacyjną,

      - rodzeństwo,

      - uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

      Wyjaśniając:

      - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej (szkoły) w tym samym terminie.

      8.      Uczniowie warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl

      9.      Informację o zakwalifikowaniu:

      - otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,

      - można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl   

      10.  Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu
      z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Feryjnej Placówki Edukacyjnej.

      11.  Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

      12.  Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się rekrutacja uzupełniająca.

      13.  Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca.

      14.  O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej.

      15.  Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019  rozumiana jest trzy dniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w Feryjnej Placówce Edukacyjnej.

      16.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie „Zima w Mieście” 2019 uczestnika, który:

      - nie podał pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej,

      - nie przestrzega regulaminu feryjnej placówki edukacyjnej. 

      17.  Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Feryjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach oraz w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl

       

      Harmonogram zapisów do Programu „Zima w Mieście” 2019

       

      Data

      Etap zapisów/czynności kandydata

      od

      do

      4 grudnia
      godzina 12.00

      13 grudnia
      godzina 12.00

      Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.

      2 stycznia
      godzina 13.00

      Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
      i niezakwalifikowanych.

      2 stycznia
      godzina 13.00

      10 stycznia godzina 10.00

      Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
      Dokonanie opłaty za żywienie.

      3 stycznia godzina 10.00

      10 stycznia godzina 12.00

      Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
      - karty kwalifikacyjnej
      - potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
      Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie.

      11 stycznia
       godzina 13.00

      Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
      Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku.

      11 stycznia
      godzina 16.00

      Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

       


       

      Rekrutacja uzupełaniająca

       

      1.      Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

      - tylko do FPE dysponujących wolnymi miejscami,

      - zgodnie z harmonogramem.

      2.      Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.

      3.      Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
      o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej rejestruje się w elektronicznym systemie zgłoszeń, uzupełnia niezbędne dane osobowe i kontaktowe następnie wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

      4.      Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna
      i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat loguje się i wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

      5.      Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, i który został przyjęty na jeden termin, a chce ubiegać się o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej na drugi termin, loguje się do systemu i wybiera feryjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

      6.      Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

       

      Harmonogram zapisów do Programu „Zima w Mieście” 2019

       

      Data

      Etap zapisów/czynności kandydata

      od

      do

      14 stycznia godzina 8.00

      16 stycznia godzina 11.00

      Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

      18 stycznia
      godzina 16.00

      Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
      i niezakwalifikowanych

      18 stycznia
      godzina 16.00

      23 stycznia godzina 14.00

      Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
      Dokonanie opłaty za żywienie

      21 stycznia godzina 8.00

      23 stycznia godzina 16.00

      Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
      - karty kwalifikacyjnej
      - potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
      .

      Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

      24 stycznia
      godzina 15.00

      Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
      Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

      25 stycznia
      godzina 14.00

      Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

       

      Rekrutacja na wolne miejsca

       

      1.      Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

      - tylko do FPE dysponujących miejscami,

      - trwają od 25 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia Programu „Zima w Mieście” 2019     tj. do 8 lutego 2019 r.

      2.      Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
      o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.

      3.      Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.

      4.      Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna
      i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.

      5.      Decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

      6.      Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku, kandydat jest zobowiązany podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie/zwolnieniem z opłat w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.

      7.      Nie złożenie dokumentów opisanych w pkt. 6 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Programie „Zima w Mieście” 2019.

       

    • Wyniki głosowania na patrona szkoły
     • Wyniki głosowania na patrona szkoły

     • Informujemy o wynikach III tury głosowania na patrona Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie.

      W dniu 23 listopada 2018 r. komisja składająca się z przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej przeliczyła głosy oddane przez członków społeczności szkolnej w III turze wyborów na patrona szkoły.

      Oto wyniki głosowania:

      • Stanisław Lem - 459 głosów
      • Maria Skłodowska-Curie - 558 głosów

       

      Dziękujemy wszystkim za udział w wyborach.

     • ZIMA W MIEŚCIE 2019

     • Program „Zima w Mieście 2019” dla uczniów warszawskich szkół realizowany będzie w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. w wybranych szkołach na terenie Dzielnicy Mokotów.

      Program "Zima w Mieście 2019"

       

      L.p.

      Szkoła

      adres szkoły

      Termin

       
       

      1

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego

      ul. Gościniec 53

      28.01.-08.02.

       

      2

      Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

      ul. Wałbrzyska 5

      28.01.-08.02.

       

      3

      Szkoła Podstawowa nr 69

      ul. Wiktorska 73

      28.01.-08.02.

       

      4

      Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza

      ul. Narbutta 14

      28.01.-08.02.

       

      5

      Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty

      ul. Pułku AK "Baszta" 3

      28.01.-08.02.

       

      6

      Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza

      ul. Kazimierzowska 16

      28.01.-08.02.

       

      7

      Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego

      ul. Zwierzyniecka 10

      28.01.-08.02.

       

      8

      Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej

      ul. Czarnomorska 3

      28.01.-08.02.

       

      9

      Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

      ul. Piaseczyńska 114/116

      28.01.-01.02.

       

      10

      Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga

      ul. Św. Bonifacego 10

      28.01.-08.02.

       

      11

      Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego

      ul. Jana III Sobieskiego 68

      28.01.-08.02.

       

      Zapisy do programu rozpoczną się 4 grudnia 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej.  Adres strony zostanie podany w późniejszym terminie.  

      Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie uczęszczający do szkół poza Warszawą, mający stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) w Warszawie. Mogą Państwo zapisywać dzieci do każdej szkoły na terenie Warszawy, która realizuje program „Zima w Mieście 2019”

      Wszystkie zajęcia dla dzieci są bezpłatne.

      Więcej informacji można znaleźć na stronie Dzielnicy Mokotów: http://www.mokotow.waw.pl

      oraz na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy: http://www.edukacja.warszawa.pl

      Dzienna stawka żywieniowa dla uczestnika programu wynosi 7 zł.

    • Dla Niepodległej
     • Dla Niepodległej

     • Dla Niepodległej

      1918 - 2018

      Od 9 listopada 2018 r. (piątek) świętujemy w naszej szkole 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem „Dla Niepodległej”.

      9 listopada 2018 r. - piątek

      • ·         wszyscy przychodzimy do szkoły ubrani galowo;
      • ·         przypinamy jakiś element w barwach narodowych, np. kotylion lub flagę;
      • ·         pozdrawiamy się hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła”, na które odpowiadamy „kiedy my żyjemy”;
      • ·         godz. 11:11 zabrzmi 11 dzwonków, w trakcie których wychodzimy na korytarze i wspólnie śpiewamy hymn Polski – będziemy śpiewać 4 zwrotki, po każdej zwrotce dwukrotnie refren (w ten sposób weźmiemy udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej);
      • ·         każda klasa powinna przygotować jedną pieśń patriotyczną, którą zaprezentuje tego dnia przed specjalną komisją składającą się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej;
      • ·        każda  klasa może wziąć udział w konkursie „Sto życzeń dla Polski na 100. rocznicę niepodległości”; karty/ plakaty z życzeniami należy złożyć w sekretariacie szkoły 9 listopada 2018 r.; każdy uczeń zwycięskiej klasa otrzyma specjalny bon zwalniający go z 1 odpowiedzi lub z 1 niezapowiedzianej kartkówki; 
      • ·         w godz. 8:00 – 10:00 w korytarzu przy portierni będzie można napisać kartkę pocztową z życzeniami z okazji 100 lecia niepodległości, kartki zostaną nadane przez uczniów klasy 7c;
      • ·         pierwszych 50 uczniów, którzy prawidłowo wyrecytują lub zaśpiewają 4 zwrotki hymnu Polski otrzyma nagrodę; przesłuchania odbywać się będą w bibliotece szkolnej;

      12 listopada 2018 r. - poniedziałek – dzień świąteczny

      13 listopada 2018 r. – wtorek

      program artystyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości dla uczniów klas IV – VIII

      14 listopada 2018 r. – środa

      program artystyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości dla uczniów I – III

      II połowa listopada 2018 r.

      wieczór pieśni i piosenek patriotycznych

       

      Zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie można obejrzeć wystawę książek o Polsce.

      Zachęcamy również do obejrzenia pocztówek z życzeniami z okazji 100 lecia niepodległości, które dostaliśmy z różnych szkół w Polsce.

       

    • ZEBRANIA Z RODZICAMI
     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się w następujących terminach:

       

      13 listopada 2018r.(wtorek) o godz. 17:00 - klasy 1-3

      14 listopada 2018r.(środa) o godz. 17.00 - klasy 4 - 6; o godz. 18.00 - klasy 7, 8

       

      Z powodu nieobecności nauczycieli odwołujemy zebrania nastepujących klas:

      klasa 1a - nieobecna p.E.Kołodziej

      klasa 4b - nieobecna p.E.Kowalska

      klasa 7a - nieobecna p.O.Jaroń


      Rodziców uczniów klas ósmych zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczace egzaminu ósmoklasisty.

      Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godzinie 17.30 w sali 28.

       

    • ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
     • ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

     • W czwartek 25 października o godzinie 9.00

      w sali gimnastycznej odbędzie się

      ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

      RODZICÓW I OPIEKUNÓW !

    • DZIEŃ OTWARTY
     • DZIEŃ OTWARTY

     • Zapraszamy na dzień otwarty :

      • 16 października 2018 r. od godz. 17:00 - klasy I - III
      • 17 października 2018 r. od godz. 17:00 - klasy IV - VIII

      Listy dyżurujących nauczycieli dostępne są w recepcji szkoły. Prosimy o zapisywanie się na spotkania z nauczycielami.

    • Multitest
     • Multitest

     •  

       

       

       

      Zapraszamy uczniów z klas IV - VIII  do udziału w kolejnej edycji konkursów MULTITEST 2018.

      Uczniowie zgłaszają się do nauczycieli poszczególnych przedmiotów do dnia 24.09.2018 r. 

      Więcej informacji można znaleźć na stroniehttp://www.ces.edu.pl/multitest

      Harmonogram:

      język polski - 15 pażdziernika 2018r.

      matematyka - 16 października 2018r.

      język angielski, język niemiecki - 17 października 2018r.

      historia - 18 października 2018r.

      przyroda, biologia- 19 października 2018r.

      Wszystkie konkursy piszemy na 8 godzinie lekcyjnej.

       

       

    • Odbiór Kart Ucznia
     • Odbiór Kart Ucznia

     • Informujemy, że osoby, które do 14 września 2018 r. złożyły w sekretariacie szkoły wniosek o Kartę Ucznia mogą zgłaszać się po odbiór karty.

      Karty są wydawane wyłącznie rodzicom/ opiekunom prawnym uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu.

   • Logowanie