• Zwroty książek i podręczników do biblioteki

     • Szanowni Państwo,

      w związku z kończącym się rokiem szkolnym i aktualną trudną sytuacją proszę o przygotowanie do zwrotu wszystkich książek i podręczników, które pochodzą ze szkolnej biblioteki (oznaczone pieczątką w trzech miejscach - początek, strona 17. u dołu oraz koniec).

      Okładki z podręczników należy zdjąć, o ile nie zostały wcześniej przyklejone (wtedy proszę je zostawić). Należy również usunąć z podręczników wszelkie podpisy, notatki (wykonane ołówkiem), wyjąć ze środka kartki, sprawdziany, zdjęcia, zakładki, pocztówki, rachunki i inne przedmioty, które często w nich znajdujemy.

      Nie wolno spryskiwać lub smarować okładek żadnymi płynami odkażającymi lub innymi środkami tego typu.Zwroty dokonywane będą w wyznaczonych dniach, by uniknąć skumulowania wielu osób w jednym czasie. Przy zwrocie proszę przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, stosować rękawiczki i maseczki ochronne. Książki będą przyjmowane w sali 32 (naprzeciwko sekretariatu). Proszę o korzystanie z środkowego wejścia do szkoły.

      Książki i podręczniki służą innym uczniom, dlatego w sytuacji zagubienia lub zniszczenia, prosimy uregulować sytuację jak najszybciej, wpłacając równowartość za podręcznik na konto (potrzebne nam potwierdzenie dokonania wpłaty) lub odkupując zniszczoną/ zagubioną książkę (taką samą).

      Wszystkie książki należy spakować do foliowej torby i rozliczyć się z biblioteką w następującym porządku:

      klasy I          22.06 (poniedziałek) 8:00 - 13:00     sala 32

      klasy II         23.06 (wtorek)           8:00 - 13:00     sala 32

      klasy III        24.06 (środa)             8:00 - 13:00     sala 32

      klasy IV        22.06 (poniedziałek) 8:00 - 13:00     sala 32

      klasy V         23.06 (wtorek)           8:00 - 13:00     sala 32

      klasy VI        24.06 (środa)             8:00 - 13:00     sala 32

      klasy VII      19.06 (piątek)             8:00 - 13:00     sala 32

      klasy VIII     18.06 (czwartek)        8:00 - 13:00     sala 32

      25.06 (czwartek)- termin dodatkowy - 8:00 - 13:00 - sala 32

     • koronawirus - komunikat dyrektora szkoły nr 6

     • Informuję, że zgodnie z najnowszymi komunikatami ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone

      do 24 maja 2020 r.

      Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16 - 18 czerwca 2020 r.

       

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

     • godziny pracy sekretariatu

     •  

      Informujemy, że w dniach od 25 marca 2020 r. do odwołania

      sekretariat szkoły przyjmuje interesantów

      wyłącznie w sprawach wymagających terminowej obsługi.

      W tych dniach sekretariat czynny jest w godz. 8:30 - 12:00.

       

     • Koronawirus - komunikat dyrektora szkoły nr 4

     • Szanowni Państwo,

      Informuję, że zgodnie z decyzją Rządu

      od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania

      obowiązuje zakaz przebywania poza domem bez opieki osoby dorosłej

      dzieci i młodzieży do lat 18.

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

     • Koronawirus - komunikat dyrektora szkoły nr 3

     • Szanowni Państwo, Rodzice,

      Zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN z dnia 20 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 492 i 493).

      w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

      szkoła będzie realizować swoje zadania poprzez zdalne nauczanie.

      Nasi nauczyciele będą pracować z uczniami najczęściej w oparciu o rozwiązanie Office 365, w szczególności aplikacja TEAMS.

      Aktualnie jesteśmy w trakcie szkoleń wewnętrznych i zakładania kont poszczególnym użytkownikom.

      Do jutra za pośrednictwem dziennika elektronicznego Rodzice otrzymają od wychowawców loginy i hasła do kont uczniów wraz z instrukcją logowania.

      W środę wychowawcy prześlą Rodzicom plan pracy dla poszczególnych klas na bieżący tydzień. Plany pracy będą zawierać informacje o lekcjach prowadzonych on-line oraz o zadaniach do wykonania przez uczniów off-line.

      Proszę o informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego, jeżeli jakiś uczeń nie ma możliwości korzystania w domu z komputera i/ lub Internetu.

      Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły, w szczególności zakładki ZOSTAJĘ W DOMU. Znajdują się tam i są cyklicznie aktualizowane informacje na następujące tematy:

      Jak wyjść z domu, nie wychodząc z domu? - propozycje wirtualnych odwiedzin w różnych ciekawych miejscach związanych z kulturą w Warszawie i nie tylko.

      Jak miło spędzić czas w domu? - tutaj nauczyciele świetlicy podpowiadają, jak przyjemnie zorganizować sobie czas wolny w domu.

      Poradnik dla Rodzica, w którym przestawiamy kilka wskazówek, w jaki sposób można zorganizować warunki do nauki w domu, aby przyniosła ona dzieciom jak najlepsze rezultaty.

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

     • zmiana trybu pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów

     • Szanowni Państwo,

      od poniedziałku, 16 marca 2020 roku, zostaje wprowadzona nowa organizacja pracy urzędu.Do urzędu zostanie wpuszczonych tyle osób, ile jest czynnych stanowisk. Pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie w kolejce na zewnątrz budynku.

      Wydział Obsługi Mieszkańców działa jako kancelaria do przyjmowania dokumentów.Działania te są podejmowane w związku z rozprzestrzenieniem się zakażeń koronawirusem.

      Zachęcamy do korzystania z przelewów pieniężnych, przełożenia osobistej wizyty w urzędzie i korzystania z telefonicznych i elektronicznych form kontaktu.

      Informacja ogólna: 

      Informacja dotycząca odpadów komunalnych: 

      Informacja dotycząca przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

      Miejskie Centrum Kontaktu:

     • Koronawirus - komunikat dyrektora szkoły nr 2

     • Szanowni Państwo,

      Przypominam, że od jutra - 16 marca 2020 r. - uczniowie nie przychodzą do szkoły.

      Zamknięte jest również boisko szkolne. Rekomenduje się pozostanie w domu.

      Informuję również, że w celu minimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16 marca sekretariat Szkoły Podstawowej nr 69 obsługuje interesantów wyłącznie w sprawach wymagających terminowej obsługi, np. rekrutacja do klasy I.

      Wszelkie konsultacje odbywają się wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową w godz. 8:30 - 12:00 (tel. 22 844 33 03; email:szkola69@neostrada.pl).

      W przypadku konieczności dostarczenia do placówki dokumentów w wersji papierowej, proszę o stosowanie się do następujących zaleceń:

      -użycie płynu dezynfekującego do rąk

      ,-ograniczony kontakt z pracownikami,

      -zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku - min. 1.5 metrowego,

      -pozostawianie dokumentów w specjalnie przygotowanym pojemniku.

      Rekomenduję odłożenie spraw niewymagających terminowej realizacji na późniejszy bezpieczny czas.

      Z poważaniem,

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

     • Zmiana zasad rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

     • Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

      Wnioski przyjmowane będą do 20 marca 2020 r.

      Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli/ szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

      Adres mailowy SP 69: szkola69@neostrada.pl, tel. 22 844 33 03

      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

      W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

      Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

       

      W dniach 16 - 25 marca 2020 r. sekretariat szkoły czynny jest w godz. 8:30 - 12:00

       

      Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.
       
      Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:
      1. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.

      2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

      Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.
       

      Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв'язку з #коронавірус:

      Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

      1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

      2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку.

      Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

      Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

      Các đơn xin nhập trường sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

      1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl  trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel

      2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

      Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.

      Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

       

      Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.

       

      1. Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования www.edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.

      2. Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.

      В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.

     • Koronawirus - komunikat dyrektora szkoły nr 1

     • zgodnie z wytycznymi MEN z dnia 11 marca 2020 r.

      od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia w szkole są zawieszone.

      To decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      W związku z powyższym:

      1.

      12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

      Zapraszamy wyłącznie tych uczniów, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

      Z zajęć opiekuńczych mogą korzystać wyłącznie zdrowe dzieci.

      Dla uczniów, którzy do godz. 9:00 zgłoszą się do szkoły, zostanie przygotowany obiad.

      2.

      Od poniedziałku, 16 marca br. do środy 25 marca br. wszyscy uczniowie nie przychodzą do szkoły.

       

      Poniżej wskazówki MEN dla rodziców i uczniów związane z zaistniałą sytuacją.

       

      Rodzicu,

       - Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

      - Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

      - Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      - Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      - Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

      Uczniu,

      - Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

      - Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

      - Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

       

      Agnieszka Powęska

      dyrektor SP 69

     • Nasza Patronka - konkursy

     • W zakładce "Maria Skłodowska-Curie" znajdują się regulaminy konkursów poświęconych naszej Patronce.

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach. Wierzymy, że będą one okazją do zapoznania się z osobą Marii Skłodowskiej - Curie, z jej życiem i dokonaniami.

      Zapraszamy i życzymy powodzenia!

      "Jestem z tych,  którzy wierzą, 

      że Nauka jest czymś bardzo

      pięknym".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (M. Skłodowska -Curie)

     • Rekolekcje wielkopostne

     • Informujemy, że w dniach 2 – 4 marca 2020 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne.

      Zgodnie z § 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w 3-dniowych rekolekcjach wielkopostnych.

      Uczniowie ci będą wychodzić na spotkania rekolekcyjne do kościoła p. w. Św. A. Boboli wg następującego harmonogramu:

      poniedziałek i wtorek (2 i 3 marca 2020 r.)

      Klasy I – IV

      • wyjście do kościoła – godz. 8:00
      • spotkanie rekolekcyjne – godz. 8:30 – 9:45
      • powrót do szkoły – ok. godz. 10:15
      • od 4 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      Klasy V - VIII

      • od 1 godziny lekcyjnej – lekcje wg planu
      • wyjście do kościoła – godz. 9:30
      • spotkanie rekolekcyjne – godz. 10:00 – 11:15
      • powrót do szkoły – ok. godz. 11:45
      • od 5 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      środa (4 marca 2020 r.)

      Klasy I – IV

      • wyjście do kościoła - godz. 8:00
      • spotkanie rekolekcyjne - godz. 8:30 - 9:00
      • powrót do szkoły - ok. godz. 9:30
      • od 3 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      Klasy V – VIII

      • wyjście do kościoła - godz. 8:45
      • spotkanie rekolekcyjne - godz. 9:15 - 9:45
      • powrót do szkoły - ok. godz. 10:15
      • od 4 godziny lekcyjnej lekcje wg planu

      Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły lub na czas spotkań rekolekcyjnych mogą pozostać w domu.

     • Semestralne zebranie z rodzicami

     • Informujemy, że najbliższe zabrania z rodzicami odbędą się w dniach 28 - 29 stycznia 2020r.

      • klasy I - III - 28 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 /wtorek/
      • klasy IV - VI - 29 stycznia  2020 r. o godz. 17:00/środaI
      • klasa VI c - 28 stycznia 2020 r. o godz. 17:00/wtorek/
      • klasy VII - VIII - 29 stycznia  2020 r. o godz. 18:00/środa/
      • klasa IV d - zebranie przełożone na 25 lutego 2020r. godz.17.00
      • klasa IV a - zebranie odwołane

      Zapraszamy.

     • Bal karnawałowy 2020

     • Informujemy, że bal karnawałowy odbędzie się w czwartek - 30 stycznia 2020 r. wg następującego harmonogramu:

      • 9:00 - 11:00 - klasy I - II
      • 11:30 - 13:30 - klasy III - IV
      • 14:00 - 16:00 - klasy V - VI
      • 16:15 - 18:15 - klasy VII - VIII
     • "KOSMICZNE PIĄTKI"

     • 6 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach projektu "KOSMICZNE PIĄTKI". Wa warsztatch uczestniczyli uczniowie kl. III - VIII.

     • Wyniki Międzyszkolnego Konkursu dla Młodego Twórcy Komiksu

     • Przedstawiamy wyniki IV edycji Międzyszkolnego Konkursu dla Młodego Twórcy Komiksu pod hasłem: „Ratujemy Ziemię”:

      najlepsza praca ze wszystkich kategorii - SUPERPRACA:

      Nadia Nowakowska SP nr 32

      wyniki w grupie klas 1-3:

       miejsce 1 - Ziemowit Ząbecki SP nr 28

      miejsce 1 - Bartosz Nasiadka SP nr 260

      miejsce 2 - Alicja Tomczak SP nr 66

      miejsce 2 - Szymon Kamiński SP nr 28

      miejsce 3 - Gabriela Lipińska SP nr 66

       Wyróżnienia:

      Colin Thavarajah SP nr 277; Igor Olender ZSP nr 5; Jakub Mucha SP nr 277

      Wyróżnienia za:

      mistrzowską puentę: Patrycja Wajler SP nr 114; Alicja Dziekańska SP nr 114 ;

      najlepszy kolor: Weronika Soszyńska SP nr 378

      mistrzowską technikę: Weronika Wilczek SP nr 75

       

      wyniki w grupie klas 4-6:

      miejsce 1 - Teresa Widomska SP nr 23

      miejsce 2 - Matylda Książek SP nr 66

      miejsce 2 - Bartosz Kędroń SP nr 42

      miejsce 3 - Helena Osuch SP nr 261

      miejsce 3 - Oliwia Koper SP nr 23

      wyróżnienie: Zofia Stańczyk SP nr 301

      wyróżnienia za:

      mistrzowska technikę: Igor Kuszneruk SP nr 298; Hanna Chmielewska SP nr 69

      najdłuższy cykl tematyczny: Elisa Grunwald SP nr 69; Marianna Zająkała SP nr 69

       

      Wszystkich laureatów i wyróżnionych serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się

      w środę - 08.01.2020 r. o godz. 13.40

      w sali nr 12

      w Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie przy ul. Wiktoskiej 73.

   • Logowanie