Nawigacja

Wydarzenia 2020/2021 Świetlica Szkoły Podstawowej nr 69 kl I - IV Regulamin świetlicy Tematy tygodniowe System oceniania zachowania uczniów w świetlicy Plan dnia ARCHIWUM 2014/2015 ARCHIWUM 2015/2016 ARCHIWUM 2016/2017 ARCHIWUM 2017/2018 ARCHIWUM 2018/2019 ARCHIWUM 2019/2020 AKCJE I PROJEKTY Projekt KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE Akcja ZDROWO I SPORTOWO

Świetlica

System oceniania zachowania uczniów w świetlicy

 

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 69

 

 

GŁÓWNE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIE

        I.            Kultura osobista.

     II.            Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

   III.            Relacje z rówieśnikami.

  IV.            Troska o porządek i wyposażenie sali świetlicowej.

     V.            Aktywność dodatkowa.

I Kultura osobista

Ø  szacunek do osób dorosłych i rówieśników (zwroty grzecznościowe do nauczycieli, innych pracowników szkoły, a także uczniów),

Ø  zachowanie podczas posiłku (na stołówce szkolnej, w świetlicy).

II Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Ø  zgłaszanie się na zbiórki,

Ø  informowanie nauczyciela o przyjściach i wyjściach ze świetlicy (wyjście/przyjście do/z domu, toalety, zajęcia dodatkowe),

Ø  korzystanie z zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem,

Ø  bezpieczne poruszanie się po szkole (korytarz, stołówka), a także na wybiegu szkolnym i boisku.

III Relacje z rówieśnikami

Ø  wspólna zabawa,

Ø  próby rozwiązywania konfliktów,

Ø  życzliwość w stosunku do rówieśników.

IV Troska o porządek i wyposażenie sali świetlicowej

Ø  sprzątanie po zabawie, a także ogólne sprzątanie sali w wyznaczonym do tego czasie,

Ø  dbanie o gry, zabawki, i materiały plastyczne w świetlicy,.

V Aktywność dodatkowa

Ø  uczestnictwo w konkursach i zadaniach dodatkowych organizowanych w świetlicy,

Ø  aktywność w zajęciach związanych z tematem tygodnia,

Ø  chętna pomoc nauczycielowi,

Ø  inna forma zaangażowania w życie świetlicy.

1.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :

Ø  spełnia wszystkie powyższe Kryteria Oceny Zachowania,

Ø  przestrzega regulaminu świetlicy,

Ø  otrzymuje liczne pochwały.

 2.     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ø  zasadniczo spełnia wszystkie ww Kryteria,

Ø  jednak rzadko lub w ogóle nie bierze udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych (Kryterium Aktywność dodatkowa)

 3.     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ø  zna zasady życia w świetlicy wymienione w Kryteriach i zazwyczaj je przestrzega.

 4.     Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który :

Ø  uczeń zna zasady życia w świetlicy wymienione w Kryteriach, lecz zazwyczaj ich nie przestrzega.

5.      Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który :

Ø  uczeń często łamie zasady regulaminu świetlicy,

Ø  istnieją poważne i częste problemy z przestrzeganiem kluczowych zasad wymienionych w Kryteriach (np. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa).

6.      Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

Ø  uczeń nie przestrzega regulaminu świetlicowego,

Ø  dodatkowo nie spełnia ww Kryteriów,

Ø  często otrzymuje uwagi,

Ø  nie wykazuje woli poprawy zachowania.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 69 w Warszawie
  ul.Wiktorska 73 02-582 Warszawa
  szkola69@neostrada.pl
 • (0-22) 844 33 03
  Numery wewnętrzne
  101 - sekretariat
  103 - kierownik gospodarczy
  105 - pokój nauczycielski
  106 - świetlica klasy 1a,1b,1c, 2a, s. 10
  107 - pedagog
  109 - świetlica klasy 2b, 2c, 3a, 3c, s. 44
  111 - pielęgniarka

Nasza Szkoła jest członkiem stowarzyszenia PRZYJAZNA SZKOŁA