Nawigacja

SUPERPIERWSZAK 2018 - harmonogram Ortografek 2018 - harmonogram Wyniki konkursu Ortografek 2018 Wyniki konkursu SUPERPIERWSZAK 2018

ORTOGRAFEK SUPERPIERWSZAK

Zapraszamy do udziału w VI edycji Mokotowskiego Konkursu „SUPERPIERWSZAK 2018”

 

1. Organizatorzy : Szkoła Podstawowa nr 69 Warszawa ul. Wiktorska 73

     Jolanta Andrzejczak, Magdalena Gawrysiuk, Agnieszka Radzka-Karczewska

2. Adresat: Uczniowie klas I  szkół podstawowych dzielnicy Mokotów.

3. INFORMACJE: Wszelkie informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły :  sp69waw.edupage.org

 

Regulamin i harmonogram

 

4. Cele konkursu

·         rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyłanianie talentów,

·     zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy z różnych  dziedzin,

·         doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,

·         stworzenie uczniom możliwości „sprawdzania się” w rywalizacji z innymi,

·         promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.

5. Forma konkursu

I etap

Etap szkolny odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora konkursu. Uczniowie otrzymają test zawierający zagadki, rebusy, zadania rysunkowe. Za poprawne wykonanie będą przyznawane punkty. Spośród wszystkich uczniów biorących udział do II etapu Szkolna Komisja Konkursowa wytypuje 7 uczniów (reprezentantów danej szkoły), którzy zdobyli największą liczbę punktów.

II etap

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu (międzyszkolnego) otrzymają test o podwyższonym stopniu trudności. Będzie on składał się z zagadek, rebusów i zadań rysunkowych. Na podstawie zdobytych punktów zostanie wyłoniony SUPERPIERWSZAK oraz laureaci I, II, III miejsca, a także uczniowie wyróżnieni w konkursie.

6. Terminy kolejnych etapów konkursu:

·         Etap I (szkolny) - 21.02.2018 r.szkoła macierzysta

·         Etap II (międzyszkolny) - 21.04.2018 r.- godzina 9.00 Szkoła Podstawowa nr 69 ul. Wiktorska 73

·         Informacja o wynikach II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły  sp69waw.edupage.org w zakładce ORTOGRAFEK/SUPERPIERWSZAK w dniu 28.04.2018 r.

·         Prosimy o przesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do Szkoły Podstawowej nr 69 pocztą ortosupp@onet.eu lub na numer fax (22) 844-33-03 do 27.10.2017 r.

Uwaga !!!

1.  Informacje na temat I etapu konkursu oraz karty pracy dla uczniów będą przesłane w dniu 14.02.2018 r. na adres mailowy podany w karcie zgłoszenia.

2.  Listę osób zakwalifikowanych do finału (max. 7 osób) należy przesłać do dnia 13 marca 2018 r. Prosimy o nieprzekraczanie liczby osób zgłoszonych do finału.

3.  W przypadku braku zgłoszenia przez szkołę finalistów do II etapu organizatorzy nie udostępniają materiałów konkursowych.

4.  Do dnia 6 kwietnia 2018 r. szkoły przesyłają faksem (22 844 33 03) listę osób, których rodzice wyrazili zgodę na publikacje imienia i nazwiska dziecka wraz z wynikami konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 69.

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia szkoły do konkursu

Karta_zgloszenia_Superpierwszak_2018.pdf

Załacznik nr 2 - formularz zgłoszenia uczniów do etapu finałowego

Zgloszenie_II_etapu_Superpierwszak_2018.pdf

Załacznik nr 3 - formularz zgody rodzica na publikację danych

zgoda_rodzica_Superpierwszak_2018.pdf

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 69 w Warszawie
  ul.Wiktorska 73 02-582 Warszawa
 • (0-22) 844 33 03
  Numery wewnętrzne
  101 - sekretariat
  103 - kierownik gospodarczy
  105 - pokój nauczycielski
  106 - świetlica klasy 1, s. 10
  107 - pedagog
  109 - świetlica klasy 2, s. 44
  111 - pielęgniarka
  112 - fax

Nasza Szkoła jest członkiem stowarzyszenia PRZYJAZNA SZKOŁA